Leki i ich znaczenie

leki Ciesząca się największą popularnością definicja leku zakłada, że mianem tym należy określać każdą substancję chemiczną, która ma wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje żywy organizm i zapobiega chorobom lub je leczy. Dziś leki możemy dzielić na te, które mają pochodzenie roślinne i zwierzęce oraz na te, których powstanie jest możliwe dzięki syntezie chemicznym. Sam mechanizm działania leku, bez względu na jego pochodzenie, opiera się na współdziałaniu, do jakiego dochodzi pomiędzy nim oraz składnikiem komórki w ludzkim organizmie. Oczywiście, nie każdy lek może zostać dopuszczony do stosowania w medycynie. Aby tak się stało, konieczne jest poddanie go badaniom klinicznym oraz spełnienie bardzo restrykcyjnych wymogów prawnych.

Same leki nie są zresztą wynalazkiem nowym, a ich stosowanie było obserwowane jeszcze w czasach prehistorycznych. O prawdziwym przełomie można jednak mówić przede wszystkim w kontekście drugiej połowy dziewiętnastego wieku, to bowiem właśnie wtedy zdecydowano się na badanie tego, w jaki sposób działają. Produkcja leków syntetycznych przyczyniła się do tego, że mogła narodzić się nowa gałąź przemysłu – przemysł farmaceutyczny, a także sama nauka o lekach znana dziś jako farmakologia.

Niestety, rozwój badań nad lekami przyczynił się i do tego, że dziś możemy stwierdzać także niepożądane efekty związane z ich działaniem. Najpoważniejszym wydaje się być uzależnienie, a o tym, że problem jest poważny świadczą już choćby dane mówiące o tym, że nawet cztery procent ludności państw wysoko uprzemysłowionych sięga przewlekle po leki uspokajające oraz nasenne. Okazuje się, że nawet siedemdziesiąt procent pacjentów, o których tu mowa wcale nie ma realnych za burzeń psychicznych i somatycznych, przyjmowanie leków przeszło więc w ich przypadku w nawyk nawet, jeśli nie ma realnej przyczyny podejmowania takiego działania.

czym są leki Bardzo często słyszymy też o praktykach polegających na przepisywaniu leków nasennych, zapobiegających lękom i uspokajających nawet wtedy, gdy brakuje jakiejkolwiek diagnozy psychiatrycznej uzasadniającej takie działanie. Coraz częściej okazuje się przy tym, że leki wybierają sami pacjenci sugerując ich przepisanie specjalistom. Problem jest na tyle poważny, że w roku 1971 Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła konwencję o zakazie publicznej reklamy substancji psychotropowych. Same reklamy dostępne w mediach również pozostawiają wiele do życzenia, w zdecydowanej większości przypadków mamy do czynienia bowiem z sytuacją, w której pomija się informacje dotyczące niebezpieczeństwa, z jakim należy się liczyć w przypadku przedawkowania leków. Niestety, jest to zazwyczaj świadoma polityka firm farmaceutycznych ukrywających niewygodne dla siebie informacje zawsze, gdy ich upublicznienie wiązałoby się z ryzykiem pomniejszenia zysków. O szkodliwych efektach ubocznych mówi się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy do sprzedaży dopuszczany jest nowy, jeszcze silniejszy lek.

 

Pracownicy służby zdrowia i osoby nadużywające narkotyków

Ludzie uzależnieni są często przedstawiani jako beznadziejne zaniedbania społeczne lub hedonistyczne gwiazdy rocka...

Czytaj dalej

Jak pomóc swojemu mężowi w powrocie do zdrowia

"Potrzebuję pomocy. Muszę nauczyć się pomagać mojemu mężowi w powrocie do zdrowia i uzyskać pomoc. Od czego mam...

Czytaj dalej