Toksykomania

toksykomania W roku 1974 pojawiło się ustalenie WHO w sprawie 8 typów toksykomani, które najczęściej się pojawiają:

1. Morfinowy - Pojawia się tutaj bardzo silna zależność na gruncie fizycznym i psychicznym. W przypadku odstawienia mamy objawy podobne jak przy narkotykach. Stale rośnie tolerancja na morfinę.

2. Barbituranowo-alkoholowy - Mamy tutaj wyraźną zależność psychiczną i nieco słabszą zależność fizyczną. Nie ma w tym przypadku dużego zwiększenia tolerancji oraz nie można mówić o wyraźnych objawach odstawienia. Podobne do uzależnienia benzodiazepiną.

3. Kokainowy - Pojawia się w tym przypadku niezwykle silna zależność psychiczna i mała zależność fizyczna. Oczywiście charakterystyczne zwiększenie tolerancji oraz objawy przy odstawieniu podobne jak przy narkotykach.

4. Cannabis - Tutaj mamy zależność psychiczną o dość dużej sile, zazwyczaj nie ma zależności fizycznej. Nie pojawiają się również objawy abstynencji, raczej nie można mówi o nagłym i ostrym zwiększeniu tolerancji.

5. Amfetaminowy - W tym przypadku mamy wyraźne znaki zależności psychicznej i brakiem zależności fizycznej. Można mówić o znaczącym wzroście tolerancji. 6. Khat - Występuje zależność psychiczne a praktycznie brak zależności fizycznej. Zazwyczaj mamy wyraźne zwiększenie tolerancji.

7. Substancje Halucynogenne - Praktycznie nie ma zależności fizycznej i mamy słabą zależność psychiczną. Zazwyczaj nie pojawia się zwiększenie tolerancji.

8. Lotne Rozpuszczalniki - Bardzo słaba zależność o psychicznym charakterze, natomiast wyraźne i silne objawy toksyczne.

Wymienione typy różnią się w głównej mierze tym jak przebiega zatrucie ora typami zależności, które mogą się pojawiać. Bez wyjątku zawsze będą jednak prowadzi do całkowitej degeneracji psychicznej i głębokich zaburzeń umysłowych a co dalej za tym idzie do maksymalnego wyniszczenia organizmu. Można więc przy nadmiernym używaniu spodziewać się uszkodzenia bardzo wielu narządów wewnętrznych i także zaburzeń ze strony naszego układu nerwowego, który będzie mocno narażony na leki. Charakterem tego nałogu będzie niezwykle wielka chęć do przyjmowania leków, wiąże się z nią uzależnienie psychiczne oraz fizyczne. Przy odstawieniu zazwyczaj pojawiają się silne objawy, a niekiedy może to nawet prowadzić do śmierci.

typy toksykomania Przy uzależnieniu od leków pojawia się również tolerancja na lek, który się zażywa. Jeśli ciągle zażywamy dany lek z czasem okaże się, że do podobnych efektów konieczna będzie większa dawka. Przyczyny pojawienia się uzależnienia od leków mogą być mocno zróżnicowane. Używanie leków wzrasta z wiekiem. Jest to teza, która poparta jest badaniami. Wykazały one, że po 65 roku życia liczba zażywanych z własnej woli leków rośnie nawet dziesięciokrotnie. Leki przyjmują częściej kobiety niż mężczyźni i to one narażone są bardziej na uzależnienie. Leki, które stosujemy z własnej inicjatywy to w tej chwili 50 leków przyjmowanych doraźnie i około 10% leków przyjmowanych przewlekle. Samoleczenie i skłonność do takich działań zazwyczaj wiąże się z wiekiem i rosnącą ilością dolegliwości. W przypadku młodych osób może to być związane z chęcią leczenia każdego objawy, który może sugerować pojawianie się choroby. Poza tym pojawia się chęć próbowania każdego nowoczesnego i jak to mówi rewelacyjnego medykamentu, który ma skutecznie pomagać w każdym problemie.

 

Zjawisko uzależnienia od leków i jego specyfika

Szukając winnych tego, że jako społeczeństwo przyjmujemy coraz więcej leków, mamy podstawy do tego, aby wysuwać...

Czytaj dalej

Skąd się bierze lekomania?

Problem uzależnienia od leków pojawia się coraz częściej i trudno sobie z nim poradzić. Przede wszystkim...

Czytaj dalej