Toksykomania

toksykomania W roku 1974 pojawiło się ustalenie WHO w sprawie 8 typów toksykomani, które najczęściej się pojawiają:

1. Morfinowy - Pojawia się tutaj bardzo silna zależność na gruncie fizycznym i psychicznym. W przypadku odstawienia mamy objawy podobne jak przy narkotykach. Stale rośnie tolerancja na morfinę.

2. Barbituranowo-alkoholowy - Mamy tutaj wyraźną zależność psychiczną i nieco słabszą zależność fizyczną. Nie ma w tym przypadku dużego zwiększenia tolerancji oraz nie można mówić o wyraźnych objawach odstawienia. Podobne do uzależnienia benzodiazepiną.

3. Kokainowy - Pojawia się w tym przypadku niezwykle silna zależność psychiczna i mała zależność fizyczna. Oczywiście charakterystyczne zwiększenie tolerancji oraz objawy przy odstawieniu podobne jak przy narkotykach.

4. Cannabis - Tutaj mamy zależność psychiczną o dość dużej sile, zazwyczaj nie ma zależności fizycznej. Nie pojawiają się również objawy abstynencji, raczej nie można mówi o nagłym i ostrym zwiększeniu tolerancji.

5. Amfetaminowy - W tym przypadku mamy wyraźne znaki zależności psychicznej i brakiem zależności fizycznej. Można mówić o znaczącym wzroście tolerancji. 6. Khat - Występuje zależność psychiczne a praktycznie brak zależności fizycznej. Zazwyczaj mamy wyraźne zwiększenie tolerancji.

7. Substancje Halucynogenne - Praktycznie nie ma zależności fizycznej i mamy słabą zależność psychiczną. Zazwyczaj nie pojawia się zwiększenie tolerancji.

8. Lotne Rozpuszczalniki - Bardzo słaba zależność o psychicznym charakterze, natomiast wyraźne i silne objawy toksyczne.

Wymienione typy różnią się w głównej mierze tym jak przebiega zatrucie ora typami zależności, które mogą się pojawiać. Bez wyjątku zawsze będą jednak prowadzi do całkowitej degeneracji psychicznej i głębokich zaburzeń umysłowych a co dalej za tym idzie do maksymalnego wyniszczenia organizmu. Można więc przy nadmiernym używaniu spodziewać się uszkodzenia bardzo wielu narządów wewnętrznych i także zaburzeń ze strony naszego układu nerwowego, który będzie mocno narażony na leki. Charakterem tego nałogu będzie niezwykle wielka chęć do przyjmowania leków, wiąże się z nią uzależnienie psychiczne oraz fizyczne. Przy odstawieniu zazwyczaj pojawiają się silne objawy, a niekiedy może to nawet prowadzić do śmierci.

typy toksykomania Przy uzależnieniu od leków pojawia się również tolerancja na lek, który się zażywa. Jeśli ciągle zażywamy dany lek z czasem okaże się, że do podobnych efektów konieczna będzie większa dawka. Przyczyny pojawienia się uzależnienia od leków mogą być mocno zróżnicowane. Używanie leków wzrasta z wiekiem. Jest to teza, która poparta jest badaniami. Wykazały one, że po 65 roku życia liczba zażywanych z własnej woli leków rośnie nawet dziesięciokrotnie. Leki przyjmują częściej kobiety niż mężczyźni i to one narażone są bardziej na uzależnienie. Leki, które stosujemy z własnej inicjatywy to w tej chwili 50 leków przyjmowanych doraźnie i około 10% leków przyjmowanych przewlekle. Samoleczenie i skłonność do takich działań zazwyczaj wiąże się z wiekiem i rosnącą ilością dolegliwości. W przypadku młodych osób może to być związane z chęcią leczenia każdego objawy, który może sugerować pojawianie się choroby. Poza tym pojawia się chęć próbowania każdego nowoczesnego i jak to mówi rewelacyjnego medykamentu, który ma skutecznie pomagać w każdym problemie.

 

Pracownicy służby zdrowia i osoby nadużywające narkotyków

Ludzie uzależnieni są często przedstawiani jako beznadziejne zaniedbania społeczne lub hedonistyczne gwiazdy rocka...

Czytaj dalej

Jak pomóc swojemu mężowi w powrocie do zdrowia

"Potrzebuję pomocy. Muszę nauczyć się pomagać mojemu mężowi w powrocie do zdrowia i uzyskać pomoc. Od czego mam...

Czytaj dalej