Typy uzależnienia

Toksykomania

W roku 1974 pojawiło się ustalenie WHO w sprawie 8 typów toksykomani, które najczęściej się pojawiają: 1. Morfinowy - Pojawia się tutaj bardzo silna zależność na gruncie fizycznym i psychicznym. W przypadku odstawienia mamy objawy podobne jak przy narkotykach. Stale rośnie tolerancja na morfinę. 2. Barbituranowo-alkoholowy - Mamy tutaj wyraźną zależność psychiczną i...